مشاور روحانی در بیمارستان بستری شد

رسانه

مهر نوشت:

مشاور رسانه ای رئیس جمهور، شب گذشته در بیمارستان بستری شد.

محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور بدلیل بیماری از شب گذشته در بیمارستان میلاد تهران بستری شده است.

او گفت: شب گذشته بدلیل ضعف جسمانی به بیمارستان میلاد آمدم و بخاطر شدت بیماری بستری شدم.

گفتنی است رئیس جمهور صبح امروز به عیادت وی رفته است.

 

17231

 

کد N760193