محمدرضا صادق در بیمارستان بستری شد

سیاسی

مشاور رسانه ای رئیس جمهور، شب گذشته در بیمارستان بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صادق مشاور رسانه ای رئیس جمهور بدلیل بیماری از شب گذشته در بیمارستان میلاد تهران بستری شده است.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شب گذشته بدلیل ضعف جسمانی به بیمارستان میلاد آمدم و بخاطر شدت بیماری بستری شدم.

گفتنی است رئیس جمهور صبح امروز به عیادت وی رفته است.