باورهای سنتی، مهمترین عامل عدم تحصیل زنان در افغانستان

سیاسی

هرچند در سیزده سال گذشته تلاش های زیادی در جهت بهبود وضعیت زنان در سرتاسر افغانستان صورت گرفت اما هنوز حقوق زنان در افغانستان به گونه قانع کننده بهبود نیافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «بی بی حوا خوشی وال» رئیس امور زنان استان پکتیکا افغانستان گفت: ۹۸ درصد دختران این  منطقه از سواد و دانش محرومند.

وی از حکومت مرکزی خواست توجه بیشتری به وضعیت امور زنان در این منطقه داشته باشد.

رییس امور زنان پکتیکا افزود: در حال حاضر مدارس دخترانه در این منطقه موجود است اما به دلیل باورهای سنتی خانواده ها، دختران نمی توانند به تحصیل بپردازند، بطوریکه  ۹۸ درصد دختران این استان بی سوادند.

بی بی حوا خوشی وال در مورد خشونت علیه زنان در این استانِ افغانستان گفت در سال جاری ۲۱ مورد خشونت علیه زنان توسط این ریاست به ثبت رسیده است.

وی تاکید کرد شماری از نهادها که در بخش زنان فعالیت دارند به بهانۀ ناامنی کار نمی کنند، در حالیکه امنیت این منطقه تا حدودی بهبود یافته و این نهادها می توانند با خیالی آسوده به فعالیت بپردازند.

هرچند در سیزده سال گذشته تلاش های زیادی در جهت بهبود وضعیت زنان در سرتاسر افغانستان صورت گرفت اما هنوز حقوق زنان در افغانستان به گونه قانع کننده ای بهبود نیافته است.

سال جاری یکی از سال هایی بود که بیشترین خشونت، تجاوز، خودکشی و خودسوزی زنان در سطح افغانستان به ثبت رسید.