در پاسخ به مهر مطرح شد:

واکنش سرلشگر فیروزآبادی به وزیرخارجه عربستان/عراق حاشیه امن ایران

سیاسی

رئیس ستادکل نیروهای مسلح با بیان اینکه جمهوری اسلامی در عراق هدف منفعت طلبانه ای را دنبال نمی‌کند تصریح کرد: ما در کنار همسایگان خود هستیم و اجازه نمی دهیم که ابرقدرت ها بخواهند فتنه‌ای را هدایت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرلشگر سیدحسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در حاشیه اولین همایش علمی تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرماندهی معظم کل قوا در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پاسخ شما به اظهارات اخیر وزیر خارجه عربستان مبنی بر اینکه کمک ایران در آزادسازی تکریت عراق تسلط کامل به کل این کشور است اظهار کرد: آنچه که درباره عربستان امروز مطرح می شود قابل تحلیل راهبردی نیست. در عربستان نیز تحول اتفاق افتاده است و یک دولت جدید روی کار آمده و آن دولت قبلی را کنار گذاشته است و این هایی که امروز آمده اند آغاز راهشان است.

وی با بیان اینکه بین جمهوری اسلامی و عربستان مساله ای وجود ندارد گفت: ما با هم مشکل نداریم و حالا ممکن است وزیر خارجه عربستان یک بحثی را مطرح کرده باشد وگرنه معلوم است که جمهوری اسلامی در عراق هیچ هدف منفعت طلبانه ای را دنبال نمی کند.

سرلشگر فیروزآبادی با تاکید بر اینکه ما امنیت عراق را امنیت و عزت خود می دانیم تصریح کرد: عراق حاشیه امن جمهوری اسلامی است و طبیعی است که اگر ما ببینیم کسانی آمده اند و قصد فتنه انگیزی دارند ما هم کمک کنیم تا آن فتنه جمع شود.

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ادامه داد: البته ما می خواهیم آن فرهنگی که فتنه را ایجاد کرده است از بین برود؛ من فکر می کنم افرادی که فریب استکبار را خورده اند و به منطقه آمده اند آدم های بدی نبوده‌اند بلکه استکبار آنها را در قالب یک فتنه امروز در منطقه جمع کرده است.

سرلشگر فیروزآبادی خاطرنشان کرد: ما به عنوان یک برادر بزرگ در منطقه در کنار همسایگان خود هستیم و اجازه نمی دهیم که ابرقدرت ها بخواهند فتنه ای را هدایت کنند.

ادامه دارد...