فیلم/گازهای سمی آل خلیفه در کمین کودک بحرینی

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: نظامیان رژیم بحرین در راستای اقدامات سرکوبگرانه و مجازات جمعی خانواده بحرینی که کودکی شیرخواره داشت را هدف قرار دادند.

فیلم/گازهای سمی آل خلیفه در کمین کودک بحرینیخبرگزاری مهر-بین الملل: نظامیان رژیم بحرین در راستای اقدامات سرکوبگرانه و مجازات جمعی خانواده بحرینی که کودکی شیرخواره داشت را هدف قرار دادند.