سرویس امنیتی دفتر اوباما:

صدای مهیب مربوط به آتش سوزی در خیابان مجاور کاخ سفید بود

سیاسی

سرویس امنیتی کاخ سفید اعلام کرد صدای مهیبی که از حیاط پشتی دفتر ریاست جمهوری آمریکا شنیده شد، تهدیدی جدی نبوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سرویس امنیتی کاخ سفید اعلام کرد صدایی که موجب نگرانی اهالی کاخ سفید شده بود، تهدیدی جدی نبوده و مربوط به یک آتش سوزی در خیایان مجاور دفتر ریاست جمهوری آمریکا بوده است.

گزارش دیگری نیز حاکی است که یک کامیون پخش مواد غذایی در خیابان نزدیک کاخ سفید آتش گرفته و صدای مهیب مربوط به این آتش سوزی بوده است. پیشتر رسانه ها از اعلام حالت فوق العاده در کاخ سفید به دنبال شنیده شدن یک صدای مهیب از حیاط پشتی دفتر اوباما خبر داده بودند.

بر این اساس صدای مذکور زمانی به گوش رسیده که اوباما و خانواده اش در حال خروج از اقامتگاه خود به قصد سوار شدن به بالگرد بوده اند.