توافق همکاری امنیتی میان فرانسه و مالی

سیاسی

فرانسه و مالی برای تقویت امنیت در این کشور به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرد این کشور برای تقویت امنیت در مالی با این کشور به توافق رسیده است.

در بیانیه صادره از سوی دفتر ریاست جمهوری فرانسه که بعد از گفتگوی روسای جمهور دو کشور صادر شده است آمده است: روسای جمهور دو کشور در خصوص اتخاذ اقدامات مشترک دو کشور با هدف تقویت امنیت در مالی به توافق رسیده اند.

در این بیانیه به نحوه این همکاری و جزئیات اقداماتی که قرار است صورت گیرند اشاره ای نشده است.