توئیتر صفحه وابسته به مخالفان رژیم سعودی را به طور موقت مسدود کرد

واحدمرکزی خبر نوشت:

مدیریت پایگاه ارتباط اجتماعی توئیتر در اقدامی سئوال برانگیز، پایگاه «المجتهد» را که درباره اقدامات خاندان حاکم بر عربستان سعودی افشاگری می کرد، به طور موقت تعطیل کرد. به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، در صفحه نخست پایگاه المجتهد پیامی برای مراجعه کنندگان به آن درج شد که از تعطیلی آن خبر می داد بدون آن که توضیح بیشتری در این باره ارائه کند. صاحب این پایگاه که حاضر به افشای نامش نشده است پایگاه تویتر را به تسلیم شدن در برابر فشارها متهم کرد که موجب بسته شدن موقت پایگاه المجتهد شده است. وی افزود، توئیتر انتشار مدارکی را در ماه آوریل سال گذشته به عنوان علت مسدود کردن پایگاه المجتهد اعلام کرد. العالم افزود، رسانه ها در عربستان سعودی به شدت سانسور می شوند و سازمان گزارشگران بدون مرز، این کشور را جزء دشمنان اینترنت معرفی کرده است.

49261

کد N759103