دوران محکومیت برلوسکنی تمام شد

سیاسی

محکومیت حبس خانگی یک ساله و خدمات اجتماعی «سیلویو برلوسکنی» نخست وزیر پیشین ایتالیا به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری دوغان ترکیه، نخست وزیر اسبق ایتالیا در پایان دوران محکومیت خود گفت سیاستمداران باید از کسانی که خدمات اجتماعی ارائه می دهند، درس بگیرند. برلوسکنی ۷۸ ساله به عنوان بخشی از محکومیت خود از ماه می سال گذشته در یک آسایشگاه در شهر میلان به خدمات اجتماعی مشغول بود.

وی امروز شنبه با آوردن هدیه برای بیماران این آسایشگاه، آنجا را ترک کرد. وی طی ۱۰ ماه گذشته روزی ۴ ساعت در این مکان به خدمت مشغول بود. دادگاه رسیدگی به اتهامات برلوسکنی به خاطر کهولت، مجازات زندان وی را تخفیف داده و او را انجام خدمات اجتماعی ملزم کرده بود.

این در حالی است که حبس خانگی یک ساله برلوسکنی روز هشتم مارس (هفدهم اسفند) به پایان می رسد. گفتنی است برلوسکنی به خاطر اتهامات فساد مالی و اخلاقی در دادگاه بدوی به ۴ سال زندان محکوم شده بود که این حکم به یک سال حبس خانگی و انجام خدمات اجتماعی تقلیل یافت.