نماینده پارلمان افغانستان در گفتگو با مهر:

مذاکره دولت افغانستان و طالبان شتاب بیشتری گرفته است

سیاسی

«حفیظ منصور» نماینده پارلمان افغانستان گفت: مذاکره با طالبان شتاب بیشتری گرفته است و همه برای رسیدن به صلح دائمی تلاش می کنیم.

«حفیظ منصور» نماینده پارلمان افغانستان در خصوص روند مذاکرات صلح دولت افغانستان با طالبان به خبرنگار مهر در کابل گفت: مذاکره با طالبان شتاب بیشتری گرفته است و پاکستان نیز به این مذاکرات علاقه مند است. همچنین مقامات طالبان و دولت مردان افغانستان نیز مشتاق برگزاری گفتگوهای صلح هستند.

حفیظ منصور با بیان اینکه تلاش ها برای مذاکره در قطر و پاکستان در جریان است گفت: نکته مبهم این ماجرا نقش فعال پاکستان در گفتگوهای صلح است، زیرا مقامات دولتی هنوز توضیح نداده اند که چه چیزی باعث تغییر رویکرد پاکستان شده است. آیا افغانستان لقمه نرم تری برای پاکستان شده است یا پاکستان از جنگ خسته شده و دیگر قصد حمایت از تروریسم را ندارد؟

وی ادامه داد: ما هنوز در این مذاکرات چیزی بدست نیاورده ایم و طالبان همچنان مشغول کارهای خودشان هستند، اما مناسبات افغانستان با برخی از کشورها که حاصل زحمات چندین ساله و تلاش های مستمر بوده صدمه دیده است.

طبق گفته های نماینده پارلمان افغانستان، همکاری های هند و افغانستان به حالت تعلیق در آمده است. قرار بود ارتش افغانستان بخشی از تهجیزات سنگین را از هند وارد کند که این کمک ها از سوی رئیس جمهور افغانستان رد شده است.

برخی گزارش ها حاکی از آن است که عده ای از افراد ذی نفوذ در دولت افغانستان، موافق مذاکرات صلح با طالبان نیستند و در این خصوص کارشکنی می کنند، اما حفیظ منصور، نماینده پارلمان افغانستان این مساله را رد کرده و گفت: همه دولتمردان برای رسیدن به صلح دائمی تلاش می کنند؛ صلح یک نیاز اساسی است اما نکته اساسی اینجاست که برخی نمی دانند چطور باید مذاکره کرد تا منافع و مصالح افغانستان آسیب نبیند.