درخواست از عشایر برای کمک به آزادسازی الشرقاط و الحویجه

سیاسی

شورای شیوخ عشایر استان صلاح الدین از عشایر شهرهای الشرقاط و الحویجه خواست در آزادسازی سرزمین خود مشارکت و به نیروهای ارتش و مردمی کمک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات، شورای شیوخ عشایر صلاح الدین از عشایر شهرهای الشرقاط و الحویجه خواست برای استقبال از نیروهای مسلح و داوطلب مردمی که برای آزادی شهرهای آنها و نجاتشان از شر باندهای تروریستی داعش خواهند آمد، آماده باشند.

مروان الجباره سخنگوی این شورا خاطر نشان کرد شورای شیوخ صلاح الدین ضمن درخواست از عشایر برای پیوستن به نیروهایی که برای آزادسازی الحویجه و الشرقاط در راه هستند، از نقش نیروهای مسلح و نیروهای داوطلب مردمی و نحوه رفتار آنها با شهروندان در مناطقی که آزاد می شود، تمجید می کند.

شورای شیوخ عشایر استان صلاح الدین با قریب الوقوع خواندن آزادی تکریت و العلم از بقایای گروه تروریستی داعش از همکاری شهروندان با عملیات نظامی در صلاح الدین تقدیر کرد.

خاطر نشان می شود پس از آزادی شهر الدور، فضایی از رعب و وحشت بر تروریستهای داعش در البوعجیل و العلم در صلاح الدین حاکم شده است.