ادامه خشونت پلیس پاکستان با مهاجرین افغان

سیاسی

اقدامات سختگیرانه پلیس پاکستان علیه مهاجرین افغانی سبب شده تا مهاجرین افغانستانی به طور گسترده اقدام به بازگشت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، حدود یک ماه پیش نیز نزدیک به سیصد هزار نفر از شهرواندان افغان به دلیل خشونت پلیس پاکستان اقدام به بازگشت کرده بودند که این بازگشت گسترده و بدون هماهنگی مشکلات فراوانی را برای دولت افغانستان به وجود آورد.

کارشناسان معتقدند این امر تأثیر منفی بر فعالیت های اقتصادی پاکستان نیز دارد، زیرا قسمت عمده ای از بازار پایتخت پاکستان تحت کنترل مهاجرین افغان می باشد.

بر اساس این گزارش، مهاجرین افغانستانی 30 الی 35 سال است که ساکن شهرهای اسلام آباد و راولپندی هستند و گردانندگان اصلی بازار الکترونیک و کالاهای چینی از جمله پارچه و ظروف چینی نیز می باشند. همچنین در بخش حمل و نقل نیز فعالیت مهاجرین افغان در پاکستان بسیار چشمگیر است که خروج آنان می تواند دردسرهایی برای پاکستان ایجاد نماید.

تمامی سختگیری های اخیر پاکستان در حالی است که طبق توافق یک ماه پیش سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی پاکستان با جانان موسی زی سفیر افغانستان در اسلام آباد، قرار بود مهاجران افغانستانی تا آخر سال 2015 در پاکستان زندگی نمایند و کسی آنها را به زور اخراج ننماید تا شرایط مناسب برای بازگشت آنها فراهم گردد.