تیراندازی نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان در شمال جنین

سیاسی

نظامیان صهیونیست شب گذشته به سوی فلسطینیان در شمال شهر جنین تیراندازی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، تیراندازی نظامیان صهیونیست به سوی فلسطینیان در شمال شهر «جنین» در کرانه باختری دو زخمی برجای گذاشت.

این تیراندازی در نزدیکی ایست بازرسی «الجمله» در جنین رخ داد و در پی آن دو فلسطینی مجروح به بیمارستان منتقل شدند.

حال یکی از فلسطینیان وخیم گزارش شده است.