تایید همکاری نظامی با کشورهای حاشیه خلیج فارس توسط پارلمان ترکیه

سیاسی

پارلمان ترکیه طرح همکاری نظامی این کشور با کشورهای حاشیه خلیج فارس را تایید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، کمیسیون روابط خارجی پارلمان ترکیه طرح همکاری نظامی این کشور با کشورهای منطقه را تایید کرد.

به گفته رئیس این کمیسیون «برات جونگار»، طرح همکاری نظامی ترکیه با قطر در این کمیسیون به تصویب رسیده است که بر اساس آن دو کشور می توانند در خاک یکدیگر نیرو مستقر کنند.

این مقام پارلمان ترکیه گفت کشورش به دنبال گسترش همکاری های نظامی خود با کشورهای منطقه از جمله کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

بنا بر این گزارش، طرح همکاری نظامی که در کمیسیون مذکور به تایید نمایندگان رسیده است  شامل تبادل تجربیات نظامی ، توسعه صنایع نظامی، اجرای رزمایش های مشترک و امکان استقرار نیرو در کشور مقابل است.