واکنش دادگاهی در اروپا به درخواست یک بانک ایرانی

سیاسی

دادگاه اروپایی عدالت درخواست یک بانک ایرانی برای خروج نام آن از فهرست تحریم های اتحادیه اروپا را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جوریست، دادگاه اروپایی عدالت درخواست یک بانک ایرانی مستقر در هامبورگ برای خارج شدن از فهرست تحریم های این اتحادیه را رد رد کرد.

اتحادیه اروپا در سال 2011 در راستای تحریم های بانکی این اتحادیه علیه ایران اقدام به مسدود کردن دارایی های بانک اقتصاد ایرانی اروپایی (EIH ) کرده بود.

بنا بر این گزارش دادگاه اروپایی عدالت به بهانه معامله تجاری این بانک با آن دسته از نهادها و سازمان های ایرانی که تحت تحرم ها بوده اند و معامله با آنها ممنوع بوده است اقدام به رد درخواست این بانک برای خروج نامش از فهرست تحریم ها کرده است.