ظریف: آزادی «نیکبخت» اقتدار کامل امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را نشان داد

تسنیم نوشت:

 ظریف: آزادی دیپلمات ربوده شده در یمن اقتدار کامل امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را نشان داد.

 به دنبال آزادی و بازگشت دیپلمات کشورمان در یمن وزیر خارجه پیامی به شرح ذیل خطاب به وزیر اطلاعات وزیر امورخارجه ارسال نمود.


جناب آقای دکتر علوی وزیر محترم اطلاعات
با تقدیم صمیمانه ترین درودها ، ازادی دیپلمات کشورمان نوراحمد نیکبخت وابسته اداری سفارت جمهوری اسلامی ایران در صنعا را تبریک می گویم. فرصت را مغتنم شمرده ضمن تبریک به خانواده ایشان، از أنجناب و همکاران سخت کوش وزارت اطلاعات در ازادی دیپلمات کشورمان از چنگال تروریست ها کمال تشکر و قدردانی را بعمل می‌آورم. به یقین آزادی و بازگشت دیپلمات کشورمان از بند تروریست‌ها نشان از اقتدار کامل امنیتی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران دارد.

 

2323

کد N756936