سفیر مجروح آمریکا به بیمارستان منتقل شد

تلویزیون کره تصاویری از سفیر آمریکا پس از این حمله منتشر کرد که دستش را بر روی صورتش گذاشته بود که آغشته به خون بود. پلیس اعلام کرده که فرد مهاجم را دستگیر کرده و بازجویی از وی آغاز شده است.

سفیر مجروح آمریکا به بیمارستان منتقل شدتلویزیون کره تصاویری از سفیر آمریکا پس از این حمله منتشر کرد که دستش را بر روی صورتش گذاشته بود که آغشته به خون بود. پلیس اعلام کرده که فرد مهاجم را دستگیر کرده و بازجویی از وی آغاز شده است.

 

 

 

 

سفیر آمریکا در کره‌جنوبی در حمله یک فرد ناشناس که گفته می‌شود از مخالفان جنگ است، زخمی شد.

مارک لیبرت، سفیر آمریکا در کره‌جنوبی که برای شرکت در یک نشست به مرکز سئول رفته بود، توسط این مرد که با یک تیغ آرایشگری به وی حمله کرده بود، زخمی شد.

بنا به گفته شاهدان عینی، مهاجم هنگامی که به سفیر حمله کرد شعارهای ضدجنگ سر می‌داد. آمریکا و کره‌جنوبی این هفته مانورهای نظامی مشترک خود را آغاز می‌کنند، امری که همواره از سوی کره‌شمالی مورد انتقاد است. 

کیم جی جونگ عامل حمله به سفیر آمریکا در حین انتقال فریاد می زند: آمریکایی ها باید تمرینها و مانورهای نظامی شان را متوقف کنند. خانواده های کره ای دیگر نمی توانند این وضع را تحمل کنند.

5252

کد N756747