فیلم/ عملیات نجات معدنچیان در شرق اوکراین ادامه دارد

سیاسی

عملیات نجات دهها معدنچی در تنها معدن فعال منطقه دونتسک با وجود خطرات موجود همچنان ادامه دارد.

فیلم/ عملیات نجات معدنچیان در شرق اوکراین ادامه داردعملیات نجات دهها معدنچی در تنها معدن فعال منطقه دونتسک با وجود خطرات موجود همچنان ادامه دارد.