انتقاد گری کاسپاروف از رئیس جمهوری روسیه

سیاسی

قهرمان پیشین شطرنج جهان طی اظهارات تندی از «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «گری کاسپاروف» از منتقدان سیاست های «ولادیمیر پوتین» بار دیگر به سیاست های وی تاخت. وی با حضور در جلسه شنود سنای آمریکا مدعی شد پوتین یک زخم سرطانی است که باید برداشته شود.

قهرمان پیشین شطرنج جهان در این جلسه از آمریکا و دیگر کشورهای غربی خواست با افزایش فشار به دولت روسیه، پوتین را منزوی و با ارسال سلاح به اوکراین، دولت این کشور را برای مقابله با جدایی طلبان تقویت کنند.

کاسپاروف گفت: نمی توان با یک زخم سرطانی مذاکره کرد بلکه باید این زخم برداشته شود، در مورد پوتین نیز باید وی و اطرافیانش را برداشت. وی پوتین را مسئول قتل «بوریس نمتسوف» از رهبران اپوزیسیون روسیه دانست و مدعی شد: نمتسوف به قتل رسید چون باید کشته می شد.

این در حالی است که دولت روسیه قتل این رهبر اپوزیسیون را اقدامی تحریک آمیز از سوی دشمنان کرملین ارزیابی کرده است. روز گذشته «ولادیمیر پوتین» قتل نمتسوف را اقدامی سیاسی دانست و بر لزوم توقف قتل های سیاسی در این کشور تاکید کرد.