فیلم/ سانحه برای هواپیمای خطوط هوایی ترکیه در نپال

سیاسی

یک هواپیمای مسافربری شرکت ترکیش ایرلاینز به دلیل شرایط جوی نامساعد در حین نشستن در فرودگاه در نپال دچار سانحه شد.

فیلم/ سانحه برای هواپیمای خطوط هوایی ترکیه در نپالیک هواپیمای مسافربری شرکت ترکیش ایرلاینز به دلیل شرایط جوی نامساعد در حین نشستن در فرودگاه در نپال دچار سانحه شد.