راز رایزنی های قطر با تروریستهای جبهه النصره

سیاسی

منابع آگاه از رایزنی هایی دستگاه های اطلاعاتی کشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه قطر با تروریستهای جبهه النصره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، برخی منابع از تلاش جبهه تروریستی النصره برای جدا شدن از القاعده با هدف کسب حمایت مالی از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس خبر دادند.

این منابع افزودند: تروریستهای النصره در حال بررسی جدا شدن از القاعده هستند و مشوق آنها در این راه قطری ها هستند و آنها تشویق می کنند که با این اقدام مورد حمایت مالی قرار گیرند.

به گفته منابع مذکور مسئولان دستگاه های اطلاعاتی کشورهای حوزه خلیج فارس چندین بار با ابو محمد الجولانی سرکرده جبهه النصره ملاقات کرده اند تا وی را تشویق به جدایی از القاعده و به دست آوردن منابع مالی کنند.