فرهادی در پاسخ به مهر مطرح کرد:

تعیین تکلیف بورسیه‌های غیرقانونی تا پایان سال

سیاسی

وزیر علوم با بیان اینکه رؤسای دانشگاه‌هایی که با سرپرست اداره می‌شوند، به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شده‌اند، اظهار داشت: انتخاب رؤسای دانشگاه‌ها در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی، وزیر علوم و آموزش عالی که امروز در نشست خبری سخنگوی دولت حضور یافته بود، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه حدود ۲۷ دانشگاه با سرپرست اداره می شوند، چه وقت قصد دارید روسای این دانشگاه ها را تعیین کنید، گفت: حدود ۳۲ دانشگاه با سرپرست اداره می شوند که به غیر از چندتایی که من اخیرا آنان را منصوب کرده‌ام، روسای بقیه دانشگاه های با سرپرست اداره می شوند را به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی کرده ایم.

وی افزود: متاسفانه دستورات شورای عالی انقلاب فرهنگی زیاد است و مباحث آن وقت‌گیر؛ در جلسه شب گذشته هم مباحث مربوط به معضلات اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که هنوز هم ادامه دارد. لذا انتخاب روسای دانشگاه ها در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما روسای این دانشگاه ها را معرفی کرده ایم.

وزیر علوم همچنین در مورد فعالیت کمیته بررسی پرونده دانشجویان ستاره دار گفت: کمیته ای به شکل رسمی در این وزارتخانه برای بررسی دانشجویان ستاره دار شکل نگرفته و تنها یک پیگیری هایی از سوی وزارتخانه با مراجع ذی‌صلاح در مورد دانشجویان ستاره دار صورت گرفته که اگر مشکلی نداشته باشد به محل تحصیل برگردند.

فرهادی تصریح کرد: تعداد این دانشجویان ستاره دار کم شده و برای پذیرش سال جاری نیز پرونده چند دانشجو در حال بررسی است ولی کمیته رسمی وجود ندارد.

وی همچنین در خصوص دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد مانند سایر موسسات آموزش عالی تایید کمیته هایشان در مورد مقاطع تحصیلی، تعداد دانشجو و رشته تحصیلی توسط شورای گسترش انجام می شود.

وزیر علوم اضافه کرد: یک کمیته مشترکی برای بررسی پیشنهادات دانشگاه آزاد در خصوص مقاطع تحصیلی، تعداد پذیرش دانشجو و رشته های تحصیلی تشکیل شده و هر هفته در جلسات این کمیته پیشنهادات دانشگاه آزاد بررسی می شود و بعد از تایید این پیشنهادها به شورای گسترش ارسال می شود.

فرهادی همچنین در مورد شهریه دانشگاه آزاد در سال آینده افزود: تصمیم در خصوص افزایش شهریه دانشگاه آزاد بر عهده شورای امنای این دانشگاه است، اما گفته اند که در حد تورم تصمیم دارند شهریه را افزایش دهند.

وی در ادامه در خصوص بورسیه ها گفت: بررسی های جامعی توسط دکتر نجفی انجام شده بود. یک عده ای که تعیین تکلیف شده بودند اعتراض داشتند به اعتراضات آنان رسیدگی شد و امیدواریم تا پایان سال بررسی ها به اتمام رسیده و نتایج اعلام شود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به شروط بورسیه خاطر نشان کرد: سن، معدل و کارمند نبودن دولت از شروط بورسیه است و این بورسیه های غیرقانونی همچنان در حال بررسی است، نه رها شده و نه اغماض شده و در این بررسی ها نه حق ناحقی داده و نه حقی از کسی گرفته می شود.

فرهادی همچنین با تشکر از دولت برای تخصیص اعتبارات وزارت علوم تحقیقات و فناوری بیان کرد: تمام اعتبارات این وزارتخانه نزدیک صددرصد در سال جاری اختصاص یافته است؛ چراکه در سال های گذشته تخصیص ها مناسب نبود و از ابتدای سال تخصیص ها داده نمی شد و همیشه یکسری مطالبات از سال های گذشته داشته ایم.