النشره مطرح کرد؛

دروغ فرانسه در پرونده قرارداد تسلیحاتی با ارتش لبنان

سیاسی

یک پایگاه لبنانی در گزارشی «لوران فابیوس» وزیرخارجه فرانسه را به دروغگویی در موضوع فروش تسلیحات به ارتش لبنان متهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه لبنانی النشره در گزارشی نوشت: وعده های کمک چهار میلیارد دلاری فرانسه و عربستان به ارتش لبنان که ارتش این کشور را در رده قویترین ارتشهای منطقه قرار می داد با وجود گذشت 10 ماه هنوز عملی نشده است و می توان گفت این وعده ها تنها در حد حرف باقی مانده است.

این در حالی است محافل سیاسی در بیروت و پاریس هیچ اشاره ای به وعده های عمل نشده فرانسه و عربستان سعودی به ارتش لبنان نمی کنند و مشخص نیست نتیجه ارسال درخواست ارتش لبنان در زمینه تسلیحات موردنیازش به کجا رسیده است.

از سوی دیگر، «لوران فابیوس» وزیرخارجه فرانسه یک ماه پیش در دیدار با «تمام سلام» نخست وزیر لبنان در مونیخ تاکید کرده بود: محموله نخست تسلیحات فرانسوی برای ارتش لبنان در راستای کمکی عربستان سعودی، در هفته اول آوریل آتی تحویل لبنان داده می شود.

النشره با ابراز شک و تردید درباره عملی شدن وعده وزیرخارجه فرانسه تا یک ماه آینده، گزارش داد: محافل نظامی و امنیتی امکان عملی شدن این وعده را بسیار کم و ناچیز می دانند و به نظر می رسد فابیوس در این مسئله وعده ای دروغین داده باشد.