انتقاد دیدبان حقوق بشر از مواضع آمریکا در افغانستان

سیاسی

دیدبان جهانی حقوق بشر با انتشار گزارشی ۹۶ صفحه ای، آمریکا را متهم به حمایت از ناقضان حقوق بشر در افغانستان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، در این گزارش فهرستی از افراد پر نفوذ تهیه شده و آنان را متهم به نقض گسترده حقوق بشر کرده است. دیدبان حقوق بشر، از پشتیبانی غیر مستقیم برخی کشورهای غربی به ویژه آمریکا از این افراد، انتقاد کرده است.

در بخشی از این گزارش آمده است که سازمان اطلاعاتی آمریکا، از این افراد و گروه های طرفداران آنان برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کند.

همچنین در این گزارش از حکومت افغانستان خواسته شده تا با حمایت جامعۀ جهانی، اتهام این افراد را بررسی کرده و آنها را مورد پیگرد قضایی قرار دهد.