در جلسه علنی امروز؛

مجلس ضوابط تغییر کاربری اماکن برای احداث مساجد را تعیین کرد

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضوابط تغییر کاربری اماکن برای احداث مساجد در شهرها و روستاها را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور» مواد ۳ تا ۵ این طرح را به تصویب رساندند؛ بر اساس ماده ۳ «به منظور اجرای وظایف محوله در این قانون، با استفاده از نیروی انسانی و امکانات موجود، معاونتی به نام معاونت امور مساجد کشور که در این قانون «معاونت» نامیده می‌شود، در سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه تشکیل می‌شود. معاونت در تعیین امام جماعت و انجام فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی مسجد دخالت نخواهد داشت».

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۴ این طرح، سازمان جدید اوقاف، مساجد و امور خیریه را مکلف کردند تا وظایف،‌ اختیارات، نمودار سازمانی و نحوه فعالیت این معاونت را حداکثر تا سه ماه پس از تصویب این قانون، تدوین کرده و از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران برساند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ۵، سازمان اوقاف، مساجد و امور خیریه را مکلف کردند با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط و دانشگاه‌ها، با پژوهش مستمر و پس از تعیین شاخصه‌های جمعیتی مربوط و بر اساس پراکندگی جمعیتی شهرها و روستاهای کشور، مساجد و نمازخانه‌های مورد نیاز و مساحت آنها را تعیین کند و اصول و ضوابط آمایش مساجد کشور، جانمایی و احداث آنها را پیگیری کند.

بر اساس این مصوبه، در مواردی که نیاز به تغییر کاربری باشد، استانداری و شهرداری‌ها موظفند پس از اعلام رضایت مالک و درخواست معاونت در استان، با قید فوریت از طریق کمیسیون‌های ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرها و شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان‌ها در سایر موارد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در محدوده روستاها، نسبت به تغییر کاربری بر اساس ضوابط اقدام کنند.