عبدی در گفتگو با مهر:

رهروان با پرچم اصولگرایی واردانتخابات می شوند/تشکیل غیر رسمی حزب

سیاسی

عضو هیات رئیسه فراکسیون رهروان ولایت، گفت: حزب رهروان در انتخابات آینده با پرچم اصولگرایی شرکت خواهد کرد و ضرورتی برای اجماع این حزب با دیگر احزاب اصولگرا وجود ندارد.

ایرج عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تشکیل حزب رهروان گفت: مقدمات تشکیل حزب رهروان انجام شده و مسئولان واحدها نیز مشخص شده اند. اساسنامه و مرامنامه حزب نیز تقریبا آماده شده است.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس ادامه داد: درخواست تشکیل حزب نیز سال آینده به وزارت کشور ارائه خواهد شد، اما در حال حاضر می توان گفت حزب رهروان به صورت غیر رسمی تشکیل شده است.

عضو هیات رئیسه فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در خصوص حضور اصولگرایان در انتخابات آینده اظهار داشت: در انتخابات آتی مجلس گروه های میانه رو و اعتدال گرا مورد تفاهم مردم خواهند بود.

وی ادامه داد: نباید اصراری به ارائه لیست مشترک از سوی اصولگرایان داشت. هر مشی اصولگرایی می تواند با فهرست خود وارد انتخابات شود.

نماینده مردم خرم آباد در مجلس با بیان اینکه حزب رهروان با نامزدهای دولت در انتخابات فهرست مشترک تشکیل نخواهد داد، گفت: مشی هایی که در انتخابات آینده مجلس فهرست ارائه می دهند، برای مردم شناخته شده هستند.

عبدی تاکید کرد: معتقدم در انتخابات مجلس آینده گرایش های اصولگرایی و اصلاح طلبی باید به صورت جداگانه با پرچم و هدف مشخص خود در انتخابات شرکت کنند.

وی افزود: حزب رهروان هم با پرچم اصولگرایی در انتخابات شرکت می کند و ضرورتی برای اجماع این حزب با دیگر احزاب اصولگرا وجود ندارد.