• ۱۰بازدید

فیلم/ادامه عملیات صلاح الدین در عراق

خبرگزاری مهر-بین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراق از محورهای مختلف در حال پیشروی به سوی تکریت مرکز استان صلاح الدین هستند.

فیلم/ادامه عملیات صلاح الدین در عراقخبرگزاری مهر-بین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراق از محورهای مختلف در حال پیشروی به سوی تکریت مرکز استان صلاح الدین هستند.

وبگردی