فیلم/ وقتی کنگره جنایت صهیونیست ها در غزه را تشویق می کند

سیاسی

نخست وزیر اسرائیل حمایت آمریکا از جنایات این رژیم را عامل اصلی ادامه این اقدامات دانست و از کنگره قدردانی کرد.

فیلم/ وقتی کنگره جنایت صهیونیست ها در غزه را تشویق می کندنخست وزیر اسرائیل حمایت آمریکا از جنایات این رژیم را عامل اصلی ادامه این اقدامات دانست و از کنگره قدردانی کرد.