با تصویب مجلس مقرر شد:

پرداخت مستمری به رزمندگان معسر از محل منابع هدفمندی

سیاسی

مجلس با تصویب بخشی از تبصره ۲۱ لایحه بودجه، دولت را مکلف کرد تا در سال آینده نسبت به پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه اقدام کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی تبصره ۲۱ لایحه بودجه سال آینده با موضوع نحوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، با تصویب بند (ج) این تبصره اجازه جابجایی موارد هزینه‌ کرد درآمد حاصل از اجرای هدفمندسازی یارانه ها تا میزان ۱۰ درصد را به دولت دادند.

نمایندگان همچنین با تصویب بند (د) مقرر کردند صددرصد منابع حاصل از افزایش قیمت آب و برق در سال های ۹۳ و ۹۴ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و بر اساس مفاد ماده ۸ قانون هدفمندسازی یارانه ها به صنعت آب و برق اختصاص می یابد.

مجلس همچنین با تصویب بند(هـ) دولت را مکلف کرد تا از اول فروردین ماه سال ۱۳۹۴ طبق ماده ۵ قانون هدفمندسازی یارانه ها اقدام کند.

نمایندگان در ادامه با تصویب بند(و) تبصره ۲۱ دولت را مکلف کردند تا در سال آینده نسبت به برقراری و پرداخت مستمری به رزمندگان معسر دارای حداقل ۶ ماه سابقه حضور در جبهه به طریقی اقدام کند که مستمری ماهیانه آنها کمتر از ۷۵ درصد حداقل دستمزد سال ۹۴ نباشد؛ منابع مورد نیاز از محل جزء ۳ بند(ب) این تبصره (پرداخت های نقدی و غیرنقدی به خانوارها) تامین می شود. همچنین نحوه اجرای این بند توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد و در آئین نامه اجرایی این تبصره درج می شود.

نمایندگان همچنین با تصویب بند(ز) تبصره ۲۱ تصریح کرد: دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند در نهایت با تصویب بند(ح) مقرر شد  آئین‌نامه اجرایی این تبصره ظرف سه ماه توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو، صنعت معدن و تجارت، راه و شهرسازی، ورزش و جوانان، تعاون کار و رفاه اجتماعی و کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.