بشار اسد:

اردوغان به خاطر جلب رضایت اربابانش از گروههای تکفیری حمایت می کند

سیاسی

رئیس جمهوری سوریه در دیدار هیئت ترکیه ای با وی، هدف اردوغان از حمایتهای مستمر از گروههای تکفیری را جلب رضایت اربابانش توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، بشار اسد در دیدار هیئت ترکیه ای با وی گفت: این دیدار نشان داد که روابط حقیقی میان کشورها را ملتها می سازند.

رئیس جمهوری سوریه تاکید کرد: اردوغان به خاطر رضایت اربابان و اجرای طرحهای آنها از گروههای تکفیری حمایت می کند.

وی افزود: مبارزه با تروریسم فقط از طریق مبارزه با تروریستها میسر نمی شود بلکه از طریق فشار ملتها بر حکومتهایی که حامی تروریسم هستند برای تغییر دادن مواضع آنها و همکاری واقعی میان کشورها برای رهایی از این آفت خطرناک و نیز مبارزه با تفکر افراطی که تروریسم را تعذیه می کند میسر می شود.

هیئت ترکیه ای نیز اعلام کرد: سوریه درس پایداری به منطقه و جهان داد.تلاش های سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم عامل اساسی برای دفع خطر طرحهای تجزیه طلبانه بود.اکثریت ملت ترکیه بر روابط برادری با ملت سوریه تاکید دارند و مخالف دخالت اردوغان در حمایت از تروریسم در سوریه که خطری برای همه محسوب می شود، هستند.