مجلس تصویب کرد: بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی مجاز می‌شود

بازنشستگی

ایسنا نوشت:

نمایندگان مجلس مصوب کردند که بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت بدون سنوات ارفاقی مجاز خواهد شد.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت عصر امروز سه شنبه به بررسی موارد ارجاعی به کمیسیون تلفیق در بخش هزینه‌ای پرداختند و بر این اساس بند د تبصره 18 را تصویب کردند.

مطابق این مصوبه بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/ 6/ 1386 و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد 52 و 53 قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.

اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای مصوب تا سقف حداکثر 5 درصد یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می‌رسد ، قابل تامین و پرداخت است.

 

45503

کد N754250