مجلس بنیاد شهید را مکلف کرد؛

اختصاص «حق نگهداری» به والدین و همسران شهدا در سال آینده

سیاسی

مجلس بنیاد شهید را مکلف کرد تا در سال آینده، نسبت به پرداخت «حق نگهداري» به والدین و همسران شهدا که نیاز به نگهداری دارند، به ميزان ۳۰ درصد حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در بخش های پایانی بررسی تبصره های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، با تصویب تبصره الحاقی ۱۷ لایحه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور را مکلف کردند که اعتبارات هزينه‌اي مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و پژوهشي وابسته به دانشگاهها و وزارتخانه‌هايي را كه در اين قانون داراي رديف بودجه هستند، صرفاً براساس پيشنهاد دانشگاه يا وزارتخانه ذي‌ربط در مقاطع سه‌ ماهه متناسب با وصول درآمدها و در سقف اعتبارات مصوب اختصاص دهد».

مجلس همچنین با تصویب تبصره ۱۹ الحاقی به عنوان آخرین تبصره لایحه بودجه ۱۳۹۴، بنياد شهيد و امور ايثارگران را مكلف کرد تا در سال آینده «از محل اعتبارات خود، با تشخيص كميسيون پزشكي بنياد و يا مراجع قانوني، حسب مورد به والدين و همسران شهدا كه به دليل كهولت سن و يا بيماري صعب‌العلاج نياز به نگهداري دارند در صورتي كه در ميان خانواده، فرد يا افرادي از آنها نگهداري ‌كنند، نسبت به پرداخت حق نگهداري به ميزان ۳۰ درصد حداقل حقوق كاركنان دولت اقدام كند».

تبصره ۱۸ الحاقی لایحه نیز پیش از این و در بخش درآمدی لایحه بررسی و تعیین تکلیف شده بود.