میانماری ها در اعتراض به اصلاحات آموزشی اعتصاب غذا کردند

سیاسی

بیش از 100 راهبه و دانشجو در اعتراض به اصلاحات آموزشی دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پلیس میانمار ضمن هشدار درباره اجرای قوانین در صورت ادامه تظاهرات، با تشکیل حلقه انسانی در اطراف دانشجویان معترض اجازه پیشروی را به تظاهرات کنندگان نداد و راهپیمایی معترضان را در یانگون پایتخت شهر میانمار مسدود کرد.

معترضان با برگزاری تظاهرات از ماه ژانویه تاکنون اعتراض خود را به قوانین آموزشی اعلام کرده زیرا بر این باورند که واگذاری تصمیمات در زمینه سیاستگذاری و برنامه آموزشی به دست هیئتی از وزرای دولتی آزادیهای آکادمیک را محدود می کند.

تظاهرات کنندگان همچنین 10 روز را در لتپادان در 145 کیلومتری شمال یانگون سپری کرده و خواستار ازسرگیری راهپیمایی خود در روز دوشنبه بودند اما پلیس با استفاده از ماشین های آب پاش مانع ادامه تظاهرات شد.