با تصویب مجلس و برای سال ۹۴؛

یک میلیارد دلار به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص می یابد

سیاسی

با تصویب مجلس، سال آینده یک میلیارد دلار به تقویت بنیه دفاعی کشور اختصاص می یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی بخش های هزینه ای لایحه بودجه سال آینده، با تصویب تبصره الحاقی ۱۰ لایحه مقرر کردند «مبلغ یک میلیارد دلار یا معادل ریالی آن از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد».

مجلس همچنین با تصویب تبصره الحاقی ۱۲، دولت را مكلف کرد تا در سال آینده «از محل اعتبارات بنياد شهيد و امور ايثارگران به جانبازان و آزادگان غيرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که براساس قوانين نيروهاي مسلح مشمول دريافت حقوق وظيفه نیستند، تا زماني كه فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه كمك معيشت معادل حداقل حقوق كاركنان دولت پرداخت كند».