با تصویب مجلس:

۳۰۰ میلیون دلار ازصندوق توسعه به افزایش سرمایه دولت اختصاص یافت

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه را به افزایش سرمایه دولت در صندوق های ضمانت صادرات و سایر صندوق ها اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بند های هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به دولت اجازه دادند به منظور افزایش سرمایه دولت در صندوقهای ضمانت صادرات ایران، حمایت از تحقيقات و توسعه صنایع الکترونیک، بیمه فعالیتهای معدنی، توسعه و حمایت از صنایع دریایی و ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، در سال ۱۳۹۴ از محل وصولی اقساط حساب ذخیره ارزی، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به صندوق ضمانت صادرات ایران و یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار به سایر صندوق‌های موضوع این بند به نسبت مساوی، پرداخت كند. نرخ تبدیل مبالغ دلاری مذکور، نرخ روز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

به گزارش مهر در لایحه بودجه ۹۴ سهم صندوق توسعه از منابع نفتی به ۲۰ درصد کاهش یافته و منابع صندوق نیز در بند های متعدد به طرح های دولتی اختصاص یافت که در مغایرت با سایست های اقتصاد مقاومتی است.