اسداللهی در گفتگو با مهر مطرح کرد:

وابستگی بودجه به نفت و ادامه پرداخت یارانه پردرآمدها

سیاسی

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید وابستگی بودجه به نفت و یارانه نقدی اقشار پردرآمد در بودجه ۹۴ را قطع می کرد، اما این گام‌های بلند برداشته نشد.

غلامرضا اسداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، مهمترین راهکار اجرای اقتصاد مقاومتی را جدا کردن بودجه از درآمدهای نفت خواند و گفت: گام‌هایی برای اجرای اقتصاد مقاومتی در بودجه ۹۴ برداشته شده اما دولت باید اتکایش به منابع نفتی را کاهش داده و کاملا قطع کند.

وی با بیان ایکنه دولت برای تامین منابع خود می تواند گام های بهتری بردارد، اظهار داشت: صدور خدمات فنی و مهندسی و استفاده از معادن از گام های مهمی بود که دولت می توانست در این راستا بردارد.

اسدالهی با تاکید بر اینکه اراده ای برای جدا کردن بودجه کشور از نفت وجود ندارد، اظهار داشت: در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی اراده ای برای قطع یارانه اقشار پردرآمد جهت کمک به تولید و اقتصاد کشور نیز وجود ندارد. پرداخت مساوی یارانه نقدی بین اقشار مختلف عدالت نیست.

وی در پایان تصریح کرد: قدم هایی در بودجه ۹۴ برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برداشته شده، اما این قدم ها بلند و مهم نیست.