خوشبینی نیروهای امنیتی افغان به سال آینده

سیاسی

مقامات امنیتی استان هلمند افغانستان می گویند گروه طالبان در سال جاری نسبت به گذشته ضعیف تر شده اند و انتظار می رود مناطق تحت نفوذ طالبان در سال آینده از امنیت بهتری برخوردار شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، «نبی جان ملاخیل»، یکی از مقامات امنیتی هلمند گفت: مردم به نیروهای امنیتی اعتماد کامل دارند و با آنها همکاری می کنند؛ همین امر سبب شده تا نیروهای امنیتی مقابله قدرتمندانه ای با طالبان داشته باشد.

گفتنی است که عملیات «ذوالفقار» از دو هفته پیش توسط نیروهای امنیتی افغان و بدون حضور نظامیان خارجی آغاز گردید که بر اساس آمار وزارت کشور افغانستان، تاکنون حدود ۴۰۰ نفر از شبه نظامیان طالبان کشته شده اند.

وزارت کشور افغانستان اعلام کرد در میان کشته شدگان، ۳۶ نفر از افراد کلیدی و فرماندهان مهم طالبان که جنگ ها را در هلمند رهبری می کرده اند نیز حضور داشته است.

مقامات افغان اعتقاد دارند سرمایه گذاری خارجى ها برای حمایت طالبان کمتر از گذشته است زیرا این گروه دیگر کارایی سابق را ندارد.