چرا بعضی نمایندگان از دریافت کمک مالی برای تامین هزینه های انتخاباتی حمایت می کنند؟

روزنامه ایران در یادداشتی به قلم روح الله بیگی نماینده مجلس نوشت:

فارغ از اهداف آشکارا و نهان رحيمي از طرح ادعاي پول دادن به 170 نامزد مجلس براي تبليغات انتخاباتي، آنچه مهم است بررسي اين ادعا توسط نهادهاي امنيتي و قضايي است. بر همين اساس تعدادي از نمايندگان در قالب نامه به رؤساي قواي مقننه و قضائيه و نامه به کميسيون اصل 90 خواستار رسيدگي به اصل چنين ادعايي شدند. پيگيري نکردن اين موضوع بيش از همه به اعتبار و جايگاه مجلس و شأن نمايندگي لطمه مي‌زند چرا که در افکار عمومي اين گونه تداعي مي‌شود که پاي مجلسي‌ها نيز به فساد باز شده است. قوه قضائيه همچنانکه با شجاعت حکم رحيمي را صادر کرده و معاون اول دولت قبل را راهي زندان اوين کرده است، در مورد اين ادعاها نيز بايد با صراحت، صداقت و صلابت رسيدگي کند تا راه بر افزايش شائبه‌ها بسته شود بخصوص که سال آينده انتخابات مجلس برگزار مي‌شود و وجود چنين ذهنيتي در بين مردم و رسانه‌ها نسبت به نمايندگان و مجلس شايسته نيست.
در اين ميان برخي همکاران پرداخت چنين پول‌هايي در ايام انتخابات را عادي و روالي معمولي خوانده‌اند. اين دوستان احتمالاً توجه ندارند که آنچه در اينجا محل اشکال است اصل کمک‌هاي انتخاباتي نيست بلکه مهم منبع اين پول‌هاست. آيا کمک کردن از جيب مردم و بيت المال به نامزدهاي انتخاباتي عادي است؟ آيا توزيع پول‌هايي که از راه غيرقانوني به دست آمده روال معمولي است؟ طرح چنين موضوعاتي تبعات ناخوشايندي را براي مبارزه با فساد در پي خواهد داشت و چه بسا در آينده چنين روش‌هاي کمک‌رساني باب شود و راه براي ورود پول‌هاي مشکوک و شبهه دار به انتخابات باز شود چنانچه اخيراً وزير کشور هم نسبت به احتمال ورود منابعي از محل قاچاق مواد مخدر به رقابت‌هاي انتخاباتي هشدار داده است. هشدار وزير کشور هم در جاي خود مهم و قابل بررسي است چرا که ورود هرگونه پول شبهه‌دار به کارزار انتخابات رقابت را خدشه‌دار مي‌سازد. با اين حال طرح اين هشدار نبايد موضوع اصلي يعني ادعاهاي آقاي رحيمي درباره برخي نامزدهاي انتخابات را تحت‌الشعاع قرار دهد. هر چند منابع هر دو مورد ياد شده محل اشکال است اما بروز تخلف از سوي مسئولان با قاچاقچيان بسيار متفاوت است. چه بسا بر قاچاقچي مواد مخدر هرجي نباشد که براي کسب قدرت و نفوذ در انتخابات سرمايه‌گذاري کند و پول‌هاي کثيف را به اين ميدان تزريق کند اما مردم از مسئولان که بايد امانت‌دار باشند انتظار ندارند از بيت‌المال به نفع اهداف سياسي و جناحي خود برداشت کنند همان‌طور که انتظار ندارند نامزدها يا نمايندگان مجلس چنين پول‌هاي شبهه‌دار يا کثيفي را دريافت کنند.

 

17302

کد N752961