موافقت مجلسی‌ها با کمک ۶۰ میلیارد تومانی برای مقابله با گرد و غبار و حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌ها

نسیم نوشت:

مجلس مبلغی را به منظور پیشگیری و مقابله با گرد و غبار و حفاظت از تالاب‌ها اختصاص داد.

نمایندگان مجلس در لایحه بودجه ۹۴ با اختصاص ۶۰۰ میلیارد ریال به منظور پیشگیری و مقابله با گرد و غبار و حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه 1394، با جزء 2 بند و تبصره 19 با اعمال تغییراتی جزئی موافقت کردند.

در جزء 2 بند و تبصره 19 پس از اعمال تغییر آمده است: مبلغ 600 میلیارد ریال به منظور پیشگیری و مقابله با روند فزاینده و پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست.

گفتنی است در جزء 2 بند و تبصره 19 آمده بود: مبلغ 550 میلیارد ریال به منظور مقابله با روند فزاینده و شدت وقوع پدیده‌هایی نظیر گرد و غبار و خشکسالی، حفاظت از تالاب‌ها و دریاچه‌های کشور، احیاء و پایش آن به سازمان حفاظت محیط زیست.

 

45503

کد N752764