در دیدار با کمیسر عالی حقوق بشر مطرح شد؛

ابراز نگرانی ظریف نسبت به صدور پدیده تروریست از کشورهای غربی

سیاسی

وزیر امور خارجه کشورمان در دیدار با کمیسر عالی حقوق بشر نسبت به صدور پدیده تروریست از کشورهای غربی به منطقه ما ابراز نگرانی و بر ضرورت مبارزه ریشه ای و بدون تبعیض با تروریسم و افراط گرایی تأکید کرد .

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه کشورمان در بدو ورود به ژنو با زیدر عد حسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار که در حاشیه نشست مقامات بلندپایه شورای حقوق بشر در ژنو صورت گرفت، وزیر امور خارجه کشورمان آمادگی ایران برای تقویت گفتگوها و همکاریها بین ایران و کمیساریای حقوق بشر را اعلام کرد.

همچنین ظریف نگرانی شدید ایران نسبت به اسلام هراسی و رشد فزاینده آن در غرب را مورد تأکید قرار داد و  نسبت به صدور پدیده تروریست از کشورهای غربی به منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان بر ضرورت مبارزه ریشه  ای و بدون تبعیض با تروریسم و افراط گرایی تأکید کرد و به کارگیری استانداردهای دوگانه توسط غربی ها و سوءاستفاده از موضوع آزادی بیان و اهانت به مقدسات را مورد تقبیح قرار داد.

همچنین کمیسر عالی حقوق بشر نیز از آمادگی این کمیسر عالی برای افزایش گفتگوها و همکاری های خبر داد و گفت: از تلاش هایی که می تواند موجب ارتقاء وضعیت حقوق بشر شود، استقبال می کند.