با تصویب مجلس؛

۷۰۰ میلیارد تومان در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار گرفت

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی، ۷۰۰ میلیارد تومان بودجه در اختیار جمعیت هلال‌احمر برای خرید و تامین بالگرد و احداث پایگاه‌های امداد و نجات اختصاص دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی بندهای لایحه هزینه‌ای بودجه در دستور کار قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی به دولت اجازه دادند ماده ۲۲۴  قانون برنامه پنجم توسعه مبالغ زیر را اختصاص دهند:

 معادل ۳۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۳۵۰۰ میلیارد ریال از محل منابع ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به جمعیت هلال‌احمر.

۴۰ درصد از اعتبارات مذکور برای خرید و تامین بالگرد و تجهیزات امداد هوایی و باقی مانده به نسبت ۴۰ درصد هزینه‌ای و ۶۰ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای نوسازی، بازسازی، خرید و احداث پایگاه‌های امداد و نجات و انبارهای اضطراری، ساختمان‌های ستادی و اجرایی، خودروهای امداد و نجات و سایر ماموریت‌ها و تکالیف مندرج در قانون اساسنامه جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران به منظور پیشگیری و آمادگی و مقابله با حوادث، سوانح و بحران‌ها در اختیار جمعیت هلال‌احمر قرار می‌گیرد تا مطابق اساسنامه خود به مصرف برساند.