استاندار صلاح الدین:

داعش در برابر نیروهای امنیتی و مردمی فروپاشیده است

سیاسی

استاندار صلاح الدین با اشاره به ادامه پیشروی نیروهای امنیتی و مردمی در این استان مطابق طرح و تاکتیک محکم از فروپاشی تروریستهای تفکیری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، رائد الجبوری استاندار صلاح الدین گفت: عملیات آزادسازی استان صلاح الدین مطابق برنامه پیش می رود و نیروهای مردمی و امنیتی مطابق طرح محکم در حال پیشروی هستند.

وی افزود: یگانهای نظامی امروز از پنج محور عملیات خود را آغاز کرده اند و موفق به تسلط بر مناطق العباسی، سورشناس و شیخ محمد در اطراف سامراء و البو حسان در جنوب منطقه الدور شدند.

استاندار صلاح الدین تاکید کرد: گروهک داعش در برابر نیروهای مردمی و امنیتی عراقی دچار فروپاشی شده است.