مجلس تصویب کرد؛

ممنوعیت پرداخت حقوق و پاداش به دولتی‌های عضو هیات مدیره شرکت‌ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز به ممنوعیت پرداخت حقوق و پاداش به کارکنان دولتی عضو هیات مدیره شرکت‌ها رای دادند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در جریان بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه 94، بند «و» تبصره 18 این لایحه به تصویب رسید که بر اساس آن هرگونه پرداخت حقوق، حق‌حضور در جلسات و پاداش نقدی و غیرنقدی به کارکنان شاغل دولت و پرداخت حقوق به بازنشستگان دولت که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می‌آیند، ممنوع است.

نمایندگان با تصویب بند الف تبصره 18 نیز مقرر کردند افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می‌پذیرد.

در ادامه بند «ب» تبصره 18 لایحه بودجه 94 نیز به تصویب مجلس رسید که بر اساس آن در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

نمایندگان مجلس در بررسی تبصره 18 لایحه بودجه بند «ج» این تبصره در خصوص انحصار ماده 18 قانون مدیریت خدمات کشوری به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی را از متن لایحه بودجه حذف کردند.

بند «د» این تبصره در خصوص اجازه بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

انتهای پیام

کد N751931