با تصویب مجلس؛

جزئیات اعطای تسهیلات مسکن به ایثارگران در سال 94 تعیین شد

سیاسی

با تصویب مجلس و در قالب بودجه سال آینده، جزئیات اعطای تسهیلات مسکن به ایثارگران در سال 94 تعیین شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز و در ادامه بررسی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، با تصویب بند (د) بخش های هزینه ای تبصره 15 لایحه بودجه، بانك مركزي را موظف کردند که «از طريق بانكهاي عامل در سال 1394 به تعداد 100 هزار نفر از جانبازان با اولويت درصد جانبازي، آزادگان، خانواده شهدا (همسر، والدين و فرزندان)‌، رزمندگان با سابقه 6 ماه حضور در جبهه، فرزندان جانبازان 70 درصد و بالاتر و وراث تحت تكفل جانبازان 25 درصد و بالاتر و وراث تحت تكفل آزادگان متوفي، فقط يك فقره تسهيلات مسكن براساس قوانين مربوط و برابر قانون الزام بانك ها به پرداخت تسهيلات به وراث جانبازان و آزادگان متوفي مصوب 22 فروردین 1380 (واجدان شرايط) براي خريد يا ساخت مسكن اعطاء كند.

مبلغ تسهيلات مزبور به ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي با جمعيت بيش از يك‌ميليون نفر، 830 ميليون ريال، مراكز استان‌ها 700 ميليون ريال، ساير شهرها 575 ميليون ريال، روستاها 350 ميليون ريال و در شهرهاي جديد معادل سقف تسهيلات مركز همان استان و با نرخ 4 درصد با مدت بازپرداخت 20 ساله بدون رعايت الگوي مصوب مسكن و نوساز بودن تعيين مي‌شود».

با تصویب نمایندگان و بر اساس جزء یک بند (د)، «دولت موظف است نسبت به تضمين پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي به بانكهاي عامل با تأييد وزارت راه و شهرسازي (‌سازمان ملي زمين و مسكن) اقدام و اعتبار مورد نياز را در رديف هاي مربوطه منظور كند. همچنين بانك هاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و أخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر (4 درصد) اقدام کنند؛ همچنین براساس جزء 2 این بند،‌ »ايثارگراني كه در سال هاي گذشته از تسهيلات مسكن تا سقف 80 ميليون ريال استفاده کرده اند و تا پايان سال 1393 تسويه کرده اند، و جانبازان 70 درصد و بالاتر كه با توجه به وضعيت جسماني داراي مسكن نامناسب مي‌باشند، با تأييد بنياد شهيد و امور ايثارگران مي‌توانند مجدداً از اين تسهيلات بهره‌مند شوند».

مجلس همچنین با تصویب جزء 3 این بند مقرر کرد «وامهاي حمايتي غيرايثارگري از قبيل وام هاي كارمندي و شركتي، مسکن مهر، خود مالکی و نظاير آن مانع دريافت اين تسهيلات نمي‌شوند. افراد مشمول مي‌توانند مشتركاً از تسهيلات بانكي متعلقه براي يك واحد مسكوني استفاده كنند».

بر اساس جزء 4 این بند از لایحه «اوراق واگذاري از قبيل برگه يا قرارداد واگذاري توسط اداره كل راه و شهرسازي ملاك ارائه تسهيلات نزد بانكهاي عامل مي‌باشد. افراد واجد شرايطي كه مسكن آنها از طريق تعاوني‌هاي معتبر همانند نيروهاي مسلح تأمين مي‌شود و همچنين مشمولان ساكن روستاها و شهرهايي كه اكثريت املاك و منازل مسكوني آنها فاقد سند رسمي هستند، مي‌توانند با وثيقه و يا تضمين معتبر بدون ارائه سند ملكي رسمي و يا ثبتي، تسهيلات مقرر را دريافت و در همان محل احداث يا خريداري كنند».

همچنین براساس جزء 5 این بند، بانك هاي عامل مجاز شدند «برای احداث واحدهاي مسكوني توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران براي ايثارگران مشمول اين بند تسهيلات مربوط را پرداخت كنند تا پس از احداث به افراد واجد شرايط مذكور كه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران معرفي مي‌شوند، به ‌صورت اقساطي واگذار کنند».

در نهایت و باتصویب جزء 6 بند (د)، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف شد «از طريق بانك هاي عامل به ايثارگراني كه داراي مسكن نامناسب يا ناتمام هستند و در سنوات گذشته از تسهيلات مسكن كمتر از سقف وام مصوب در سال 1394 استفاده كرده‌اند، فقط براي يك‌بار با معرفي بنياد شهيد و امور ايثارگران‌، مابه‌التفاوت وام قبلي و يا با فك رهن و تسويه، يك فقره وام مسكن در قالب تسهيلات ساخت با همان وثيقه قبلي و يا وثيقه جديد پرداخت نمايد. زمان پذيرش تقاضاي اين تسهيلات توسط بانكهاي عامل از ابتداي تيرماه 1394 به مدت يك‌سال و ملاك، تاريخ صدور معرفي‌نامه توسط بنياد شهيد و امور ايثارگران است».