موسی ابومرزوق:

اقدام اخیر مصر علیه جنبش حماس یک تصمیم سیاسی است

سیاسی

عضو دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی اعلام کرد که اقدام اخیر مصر علیه جنبش حماس یک تصمیم سیاسی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، موسی ابومرزوق عضو دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار داشت: اقدام اخیر مصر مبنی بر درج نام جنبش حماس در فهرست سازمان های تروریستی یک تصمیم سیاسی است و این مسئله در حیطه اختیارات دادگاه امور فوق العاده نیست.

وی با بیان این مطلب افزود: جنبش حماس نمی تواند از خود دفاع کند یا حکم صادره علیه آن تجدید نظر شود زیرا حماس طرف دعوا نیست و از کسی نیز جانبداری نمی کند.

دادگاه امور فوق العاده در مصر اخیرا جنبش حماس را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داده است.