با تصویب نمایندگان

همسران شهدا، جانبازان و آزادگان شهریه دانشگاه نمی پردازند

سیاسی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه مقرر کردند همسران شهدا، جانبازان و آزادگان نیز از امتیاز عدم پرداخت شهریه دانشگاه برخوردار شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی بندهای هزینه ای لایحه بودجه در دستور کار مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب بندی در بخش درآمدی مقرر کرده بودند تحصیل ایثارگران، حافظان کل قرآن، قاریان ممتاز کشوری و مشمولان بند «ب» ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و موسسات پژوهشی رایگان باشد.

در بخش هزینه ای این بند مقرر شد شهریه های مربوط به دانشگاه پیام نور، دانشگاه های علمی و کاربردی و دوره های شبانه و همچنین مراکز آموزشی و پژوهشی غیردولتی از طریق دستگاه های ذیربط اعم از بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی، کمیته امداد و سازمان اوقاف و امور خیریه در ابتدای هر نیم سال پرداخت شود.

کمک هزینه تحصیلی اعم از شهریه ثابت و متغیر پرداختی توسط بنیاد شهید به ایثارگران و افراد مشمول خانواده آنها که در واحدهای بین المللی داخل یا خارج دانشگاه های دولتی یا غیردولتی پذیرفته می شوند، معادل حداکثر شهریه پرداختی به پذیرفته شدگان رشته ها و مقاطع مشابه در واحدهای دانشگاه آزاد و واحدهای دانشگاهی داخلی تعیین و پرداخت می گردد و باقیمانده شهریه توسط دانشجو اعم از ایثارگر یا خانواده وی تامین و پرداخت می شود.

آیین نامه اجرایی این بند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذیربط با تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد.

علاوه بر این مقرر شد همسران شهدا و همسران جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسران آزادگان به بندی از قانون برنامه پنجم توسعه که طبق آن شهریه دانشگاه جانبازان 25 درصد و بالاتر فرزندان آنان، آزادگان و فرزندانشان و دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توسط دولت پرداخت شود، اضافه شود.

اعتبار مورد نیاز این بند نیز تا سقف 25 میلیارد ریال از محل صرفه جویی اعتبارات بنیاد شهید و امور ایثارگران توسط این بنیاد پرداخت می شود.