جدایی طلبان اوکراین 4 گروگان خود را آزاد کردند

سیاسی

نیروهای جدایی طلب در شرق اوکراین پس از مذاکره با نمایندگان دولت این کشور با آزادی چهار گروگان خود موافقت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، چهار دانشجوی هندی که توسط جدایی طلبان در شرق اوکراین به گروگان گرفته شده بودند، آزاد شدند. بر این اساس جدایی طلبان منطقه لوگانسک در پی مذاکره با نمایندگان کی یف با آزادی این چهار دانشجو موافقت کردند.

با این توافق، نیروهای ارتش اوکراین این دانشجویان را تحویل گرفته و به مناطق تحت کنترل دولت منتقل کرده اند. در همین رابطه «یوری تاندیت» رئیس «مرکز هماهنگی آزادی گروگان ها» در کیف گفت این اقدام در راستای توافق طرفین برای مبادله اسرا انجام گرفته و در همین چارچوب ادامه خواهد یافت.

گفتنی است پس از اجرای آتش بس مورد توافق بین مقامات اوکراینی و سران جدایی طلبان در مینسک، طرفین از آغاز مبادله اسرای جنگی خبر دادند. در همین راستا روز سوم اسفند ارتش اوکراین 52 اسیر جدایی طلب را با 139 نظامی خود در لوگانسک مبادله کرد.