فیلم/ افول داعش در شرق سوریه

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: داعش در حومه الحسکه متحمل ضربات کوبنده از ارتش سوریه و نیروهای مردمی شده است.

فیلم/ افول داعش در شرق سوریهخبرگزاری مهر-بین الملل: داعش در حومه الحسکه متحمل ضربات کوبنده از ارتش سوریه و نیروهای مردمی شده است.