فیلم/ ادامه نبرد نیروهای مردمی و امنیتی عراق با تکفیری ها

سیاسی

خبرگزاری مهر-بین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراق آماده آزاد سازی بقیه مناطق تحت اشغال در صلاح الدین و درحال نبرد با تروریستها هستند.

فیلم/ ادامه نبرد نیروهای مردمی و امنیتی عراق با تکفیری هاخبرگزاری مهر-بین الملل: نیروهای امنیتی و مردمی عراق آماده آزاد سازی بقیه مناطق تحت اشغال در صلاح الدین و درحال نبرد با تروریستها هستند.