سفر هیئتی از مقامات بلندپایه دولت یمن به ایران

سیاسی

هیئتی از مقامات بلندپایه یمنی امروز وارد تهران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه از ورود هیئتی از مقامات بلندپایه یمنی به تهران خبر داد.

این هیئت 15 نفره از مقامات بلندپایه دولت یمن هستند که برای رایزنی و گفتگو درباره روابط جمهوری اسلامی ایران و یمن وارد تهران شده اند.